Sensiz diýdim bolmaz
Kalbym urar durmaz ýaaanarynnnn
Seniň bu bolşuň ýalňyş
Başga biri barmyş meň ornumda
Her bakan gözlerrdenn her ýalan sözlerden gabanyp söýenimm
Ýeke goýup gitseň ýa meni terk etseň
Ne bolar geregim aldandymy saňa baglandymy saňa
Aglatdyň az boldumy saňa goýmak meni gama aglatdyň
Baglandymy saňa aglatdyň az boldumy saňa goýmak meni gama aglatdyň
Sensiz yuzum gulmez garashsamda gelmez