Bütün xəyallarını gələcəyini onunla qurdun
Həyatın gələcəyin dağılar deyə özündən qorxdun
Artıq onsuz olmaz deyə ruhunla ona təslim oldun
Zamanla adiləşib onun gözlərində bir heç oldun
Sən düşünmə ki nəyi harda necə səhv etdin
Sən düşünmə ki onu lazımından az sevdin
Ona sənsiz rahatdırsa çalış barış bununla

Ağlama dəyməz o göz yaşına
Göz yaşını axıtma boşuna
Dəyməz o atılan dırnağına
Tək burax onu öz vicdanıyla
Yalanları doğrulardan ayırmadın deyə üzülmə
Allanan yox aldanan günahkardı özündə günah görmə
Sən onu adam bilib bütün varlığınla təslim oldun
Sən onu sevib qorxmadan verdiyin hər sözündə durdun