Gul bo'y tarar
Pariruxsor kulganda
Gul yuzlari
Gulgun bahor kulganda
Qaddi shamshod

Fasli nahor kulganda
Sog'inch aro
Boqib diydor kulganda
Visolini qilib duchor kulganda
Voy voy voy
Pariruxsor kulganda
Voy voy voy
Gulgun bahor kulganda

Voy voy voy
Pariruxsor kulganda
Voy voy voy
Gulgun bahor kulganda