Жалын болуп күйүп жаным
Жүрөгүмө үмүт салдың
Бир көргөндө сүйүп калдым жазым ай
Махабатым кайда элең
Көрүнбөгөн жайда белең

Жактырганым айта берем жашырбай
Көкөлөдүм учкандай
Көктөн сени сунгандай
Көздөрүңдө нур бардай
Жанды жазым ай

Жазым гүлүм гүлүм
Жетеби сага колум
Жашырбастан айтсанчы мага жообун
Жазым гүлүм гүлүм
Жетеби сага колум
Эгиз болуп жанашсын мага жолуң

Көңүлүмдүн терээңинде
Көздөрүмдүн карээгинде
Жашоо сунган ар деминде өзүнсүң
Аяйымсын бар жанымсын
Ак жүрөгүм арнадым чын
Сени гана тандадым гүл зарымсың