Bəzən dərd aparar,
Gözüm xəyala dalar.
Səni axtarar, arar, hardasan?
Ürəyim tərki-diyar,

Ruhum bir ixtiyar
Məni kimlər anlayar olmasan?
İnanki yaşamaq haram

Oo, inanki yaşamaq haram
Sevirəm dünya qədər
O mənim can yarım
Onsuz yaşamaqdan qorxuram Allahım

Tək təsəllimdir mənim,
Ən dəyərli varım
Alma onu məndən, qorxuram Allahım
Sevirəm dünya qədər

O mənim can yarım
Onsuz yaşamaqdan qorxuram Allahım...
Tək təsəllimdir mənim,
Ən dəyərli varım...

Alma onu məndən, qorxuram Allahım
Bəzən dərd aparar,
Gözüm xəyala dalar
Səni axtarar, arar, hardasan?