Гёзлерим хар ахшам ахтарыр сени
Юрейим ёллардан гайытмыр еве
Сенсиз далгаларда танымыр мени
Нейлейим юрейим хеч ятмыр еве
Пайыз гелдиучду гетди гушлар
Сенде гетдинбах ягды ягышлар 2-р
Пайыз гелдигериб олду дениз
Бу денизин гёзю яшлы сенсиз 2-р
Кючяляр донгялар изинден галыб
Ярпаг пычылтысы сенин сесиндир
Ишыглар зил гара гёзюнден галыб
Бу кичик хатире сенин сесиндир
Пайыз гелдиучду гетди гушлар
Сенде гетдинбах ягды ягышлар 2-р
Пайыз гелдигериб олду дениз
Бу денизин гёзю яшлы сенсиз 2-р