Өзөндү бойлоп өзүңдү ойлоп
Жаз келсе ме да келээрмин

Өзүңө жаккан сага арнап жазган
Ырымды ырдар берермин

Жол боюндагы жол боюндагы
Ыргалып өскөн ак кайың
Сагынтат мени сагынтат сени
Сагынтат мени эй жаш чагым

Алыста жүрүп даалай күн күтүп
Сагынсам сага келээримин

Жүрөктө жүргөн өзүң деп күйгөн
Сүйүүмдү сага берермин