Meni tashlab ketgan do'stlarim
Qaytib keling endi pulim ko'p
Meni tashlab oyimcha
Tarang qilmay keling pulim ko'p

Meni tashlab ketgan do'stlarim
Qaytib keling endi pulim ko'p
Meni tashlab oyimcha
Tarang qilmay keling pulim ko'p