Internet go'zali
Bo'lgan sanamlar
Like uchun nomusi
O'lgan sanamlar

O'zicha osmonda
Yurgan sanamlar
Ayting internetda
Baxt yopdingizmu

Nomozu Qur'onga
Vaqt topdingizmu
Bir onda so'ndingiz
Qurigan guldek

Tik tokda yalinib
Layk uchun quldek
Uvvol bo'ldi sizning
Taqdiriz guldek

Ayting internetda
Baxt yopdingizmu
Nomozu Qur'onga
Vaqt topdingizmu