Oy termular havasda
Mahliyo har nafasda
Jonim qiynar qafasda
Jafolaringiz

Oy termular havasda
Mahliyo har nafasda
Jonim qiynar qafasda
Jafolaringiz

Qolmangiz uvolimga
Zorman sizday zolimga
Qolmangiz uvolimga
Zorman sizday zolimga
Bormi xasta holimga
Davolaringiz

Shaddotgina sho'xginam
Nigohlari o'qginam
Netay bizga yo'qginam
Parvolaringiz