Yorilsin osmonlar
Quyosh g'animat

Bir necha to'plangan
Qora bulutdan

Ey do'stim ko'zing och
Otang g'animat
O'sha sen izlagan
G'amli sukutdan

Ey do'stim ko'zing och
Onang g'animat

O'sha sen izlagan
G'amli sukutdan

G'animat g'animat
Ota g'animat
G'animat mehribon
Ona g'animat

G'animat g'animat
Ota g'animat

G'animat mehribon
Ona g'animat