Qara qaro qoshlarning, qaroligi chindanmu
Qara qaro qoshlarning, qaroligi chindanmu

Yaro yaro qalbimning, yaroligi shundanmu
Yaro yaro qalbimning, yaroligi shundanmu
Qaro qaro qoshimning, qaroligi chindandur
Qaro qaro qoshimning, qaroligi chindandur

Yaro yaro qalbingiz, yaroligi shundandur
Yaro yaro qalbingiz, yaroligi shundandur

Tunlari bedor o'tsam kunlari zor zor kutsam
Tunlari bedor o'tsam kunlari zor zor kutsam
Yuragim ohlari adoligi shundanmu
Yuragim ohlari adoligi shundanmu