Ota bola bir birini sotishdi
Aka uka bir birini otishdi
Opa singil yuz ko'rishmas bo'lishdi
Qani mehr do'stlar qani oqibat
Qayga ketdi insoniylik
Izzatu hurmat

Qani mehr do'stlar qani oqibat
Qayga ketdi insoniylik
Izzatu hurmat
Qani o'tmishdagi odamgarchilik
O'rtada pul o'ynar
Puli ko'plar qilishar bunday zo'rlik

Qani mehr do'stlar qani oqibat
Qayga ketdi insoniylik
Izzatu hurmat
Qani mehr do'stlar qani oqibat
Qayga ketdi insoniylik
Izzatu hurmat