Uching qushlar Madinaga
Yo Muhammad deya deya
Salom elting habibimga
Yo Muhammad deya deya

Yetish qalbim yura yura
Aylanib shaydo bulbula
Chaqirgin ishqimni so'ngra
Yo Muhammad deya deya

Bulut borar qator qator
Ichlarida ko'z yoshim bor
Borib Madinaga yog'ar
Yo Muhammad deya deya

Qanotini ochma shamol
Ichinda hasrat ohim bor
Borar Madinaga alhol
Yo Muhammad deya deya