Sizda ham pul ko'payib ketdi
Sizda ham yo'l ko'payib ketdi

Yaxshiliklar yog'ilsin jo'ra
Bizda ham pul ko'payib ketdi

Yaxshiliklar yog'ilsin jo'ra
Bizda ham pul ko'payib ketdi

Bo'lvoma jaa Amir Olimxon
Bo'lvoma jaa dunyoga xoqon

Mol-u dunyo hammadan qolar
Senda ham pul ko'payib ketdi

Yaxshiliklar yog'ilsin jo'ra
Bizda ham pul ko'payib ketdi