Sulton senga kim xo'rlamas
Xurmat qilar na desang ham
Sulton senga kim xo'rlamas
Xurmat qilar na desang ham
Mard yigitlar elin sotmas
Shamshirda boshin kessangam
Mard yigitlar elin sotmas
Shamshirda boshin kessangam

Asl o'g'lon pulga uchmas
Shaytonni gapina kirmas
Asl o'g'lon pulga uchmas
Shaytonni gapina kirmas
Minnatli oshini ichmas
Oltin kosada bersangam
Minnatli oshini ichmas
Oltin kosada bersangam