O Mayyo Mayyo
Yomon bolamish

Alpomish bo'pqoptimi
Nimalarni xohlar
Yo Mayyo

Hoy mayyo mayyo
Repper bo'larmish
Yo mayyo
Qariganini kim tan olarkin
Nimalarni xohlarkan
Yo mayyo

Hammani zamoni bor
Hammani zaboni bor

Hammani ta'siri bor
Hammani qasri bor

Ketganing borakan
Betta joy torakan
Muxlising borakanu
Lekin baribir kamakanu
Xaflasa qilmadingmi
Qayoqqa gumdin bo'ldin
Ayt menga