Yigit bo'lsang ey o'g'lon
Yigitlar sultoni bo'l
Bulbul bo'lsang bulbullar
Ichrayi sayroni bo'lsin
Yigit bo'lsang ey o'g'lon
Yigitlar sultoni bo'l
Bulbul bo'lsang bulbullar
Ichrayi sayroni bo'lsin

Bo'lma hayot arsloni
Aslo changi g'ubori
Charaqlagan zuhrosi
Chaqnagan ho'lponi bo'l

Yigit bo'lsang ey o'g'lon
Yigitlar sultoni bo'l
Bulbul bo'lsang bulbullar
Ichrayi sayroni bo'lsin
Yigit bo'lsang ey o'g'lon
Yigitlar sultoni bo'l
Bulbul bo'lsang bulbullar
Ichrayi sayroni bo'lsin