Bitmas hech ishing
Bo'lmas yor kishing
Ortar tashvishing
Puling bo'lmasa
Borma qay joyda
Sen mudom oyda
Yo'q sendan foyda
Puling bo'lmasa

Tuning g'amli
Kuning g'amli jin
Yo'qlamas hech kim
Puling bo'lmasa
Yor yaxshi ko'rmay
Qo'yar soch o'rmay
Malhamingdir may
Puling bo'lmasa

Puling bo'lmasa hech kimsan
Puling bo'lmasa hech kimsan
Puling bo'lmasa
Puling bo'lmasa hech kimsan
Puling bo'lmasa hech kimsan
Puling bo'lmasa hech kimsan
Puling bo'lmasa
Puling bo'lmasa hech kimsan