Yo'llarimga sochib q
Qo'ysalar tikan
Hech qo'rqmayman
Tog'im bor mening ukam

Men uchun aziz jonin fido qilgan
Tog'im otam mening
Qalqonim otam
Tog'im otam mening
Qalqonim otam
Quchog'imni to'ldiradi yoronlar
Atrofimda aqlliyu donolar
Ishonganing bormi degan g'animlar

Tog'im otam mening
Qalqonim otam
Tog'im otam mening
Qalqonim otam