O'laman kuyaman dema endi
O'zingcha g'amimni yema endi

Ko'chada daydim yuraver endi
Yur yur yuraver

O'sha o'rtog'ing bo'lsa bo'ldi
Klubma klub yursang bo'ldi
Senga bo'lgan tuyg'ular o'ldi
O'ldi o'ldi 'oldi

Kiyinib yurasan turetskiy
Qarash o'ylashing eski
Nega boqishlar endi derskiy

Restoranu barlar sani joying
Qancha qizlar ayt sani adoying
O'zicha boyda boy

Dachasi bor oyda oy
Men sendan ketaman
O'z qadrimga yetaman

Endi g'amimni yema
Oldimga qaytib kelma