Hayotimiz ko'rkam
Husningiz kabi
Ko'ngli daryo yuzlari
Oyligim

Hayotimiz go'zal
Ismingiz kabi

Doim go'zal bo'ling
Chiroyligim

Bisotimiz siz borimsiz
Onajon
Siz otamdan yodgorimiz
Onajon

Bisotimiz siz borimsiz
Onajon

Siz otamdan yodgorimiz
Onajon