Labingnan o'pasim bor
Elingnan tutasim bor
Jonim seni to'yib to'yib
Belingnan uchasim bor

Labingnan o'pasim bor
Elingnan tutasim bor
Jonim seni to'yib to'yib
Belingnan uchasim bor

Oh mani shakarim
Oh mani asalim
Oh mani mazalim
Mazza mazza mazalim

Oh mani shakarim
Oh mani asalim
Oh mani mazalim
Mazza mazza mazalim