Peshonamga yozilganin ko'rgayman
Taqdirimdan qocholmasdan o'lgayman
Peshonamda yozilgani bo'lgani ham
Qaysi yorni sevgan edim men bir vaqt

May qo'limda yor yo'limda turmasin
Hech kim meni toleyimdan kulmasin
May qo'limda yor yo'limda turmasin
Hech kim meni toleyimdan kulmasin
Go'zal qizlar hayolimni buzdilar
Yolg'on va'da daryosida suzdilar
Go'zal qizlar hayolimni buzdilar
Yolg'on va'da daryosida suzdilar

Oqqushlardek uchib g'oyib bo'ldilar
Binafshadek sekin so'nib so'ldilar
Oqqushlardek uchib g'oyib bo'ldilar
Binafshadek sekin so'nib so'ldilar