Xudo bergan umirning
To'rt fasli ham bahormas
Og'zi zo'rlar bilib oling
Musofir mardikormas

Risq izlagan yo'lbars u
Haqoratga ko'mas u
Aslo quruq qaytmas u
Musofir mardikormas

Yo'ning qora oqida
Adashamiz gohida
Allohning panohida
Musofir mardikormas

Ot chopsa kerak taqa
Kimda yo'q bola chaqa
Yuragi yara chaqa
Musofir mardikormas

Musofir mardikormas
Musofir mardikormas
Alloh saqla balodan
Musofir mardikormas

Musofir mardikormas
Musofir mardikormas
Alloh saqla balodan
Musofir mardikormas