Nasixatni quyoshdan
Ehtiyoj yo'q o'gitga

Har narsaga tegsang ham
Tegma singan yigitga

Ko'pni ko'rgan shu qadar
Umri to'la xavf xatar
Ayt ma'no xush bir xabar
Tegma singa yigitga

Tegma tegma yigitga
Tegma singan yigitga

Yaralangan she'rdan qo'rq
Tegma singan yigitga