Ertalab azon turaman
Ertalab azon turaman
Nega desangiz xumor qilaman
Choylaridan ichib olib
Kalyanidan chakib olib
Toshkentni men sayr qilaman

Ertalab azon turaman
Ertalab azon turaman
Nega desangiz xumor qilaman

Choylaridan ichib olib
Kalyanidan chakib olib
Toshkentni men sayr qilaman
Surqashning bollari
Surqashning bollari
Ko'cha blatnoylari
Avjidaku go'zal qizlari

Surqashning bollari
Ko'cha blatnoylari
Avjidaku go'zal qizlari