Oy qizlar oy qizlar oy qizlar
Bir bor qarab qo'ying janon qizlar
Nigohlaringizdan yonar yurak
Kuydirib ketarsiz yomonsizlar

Oy qizlar oy qizlar oy qizlar
Bir bor qarab qo'ying janon qizlar
Nigohlaringizdan yonar yurak
Kuydirib ketarsiz yomonsizlar
Pardozda bunchalaram go'zalsiz
Qog'ozga bitsam go'yo g'azalsiz
Hushim bo'lsa agarda o'zimda
Ochilgan gulsiz menga keraksiz

Pardozda bunchalaram go'zalsiz
Qog'ozga bitsam go'yo g'azalsiz
Hushim bo'lsa agarda o'zimda
Ochilgan gulsiz menga keraksiz