Seni guldeyin jamolinga
To'ymoq yo'qdur mozolim

Yetarmanmu visolinga
Qachon endi qarorim

Seni guldeyin jamolinga
To'ymoq yo'qdur mozolim

Yetarmanmu visolinga
Qachon endi qarorim

Gechalari yor bo'lmasang
Osmonimda yo'q oyim

Sansiz hayot gerekmasdir
Bir gecha gel mozolim

Gechalari yor bo'lmasang
Osmonimda yo'q oyim

Sansiz hayot gerekmasdir
Bir gecha gel mozolim