Pulimga ko'z tikib quchoqlaganlar
Hali men sizlarni
Unutganim yo'q
Orqadan g'iybatim
Qilib yurganlar
Jonim og'riganda
Kulib turganlar

Tuzimni yeb turib
Kulib yurganlar
Hali men sizlarni
Unutganim yo'q
Eh og'alar eh og'alar
Hali men sizlarni
Unutganim yo'q

Orangizda qancha
Shayton oralar
Meni sindirishga
Ko'p ovvoralar
Qo'li ko'ksidayu
Yuzi qoralar
Hali men sizlarni
Unutganim yo'q