Biringiz akamsiz
Biringiz ukam
Biringiz singlimsiz
Biringiz opam
Sizlar bor omadim
Kelardi har dam
Men uchun azizsiz
Ey jigarlarim
Men uchun azizsiz
Ey jigarlarim

Biringiz akamsiz
Biringiz ukam
Biringiz singlimsiz
Biringiz opam
Sizlar bor omadim
Keladi har dam
Men uchun azizsiz
Ey jigarlarim
Bu foniy dunyoda
Eng yaqinlarim
Yetimlik chog'imda
Suyaganlarim

Dard ko'rgan onimda
Siz dardkashlarim
Men uchun azizsiz
Ey jigarlarim
Bu foniy dunyoda
Eng yaqinlarim
Yetimlik chog'imda
Suyaganlarim
Dard ko'rgan onimda
Siz dardkashlarim
Men uchun azizsiz
Ey jigarlarim