Enajon qarang qarang
Tomga qarang enajon
Enajon qarang qarang
Tomga qarang enajon
Qo'shni qizning narvoni
Qo'yilibdi biz tomon
Qo'shni qizning narvoni
Qo'yilibdi biz tomon
Chiqsammikan kirsammikan

Otasi yo'qligida
Bir quchoqlab o'psammikan
Enasi yo'qligida
Bir quchoqlab o'psammikan
Otasi yo'qligida
Bir quchoqlab o'psammikan
Enasi yo'qligida
Bir quchoqlab o'psammikan

E e e e e
Qoshini qarosidan
Ko'zini qarosidan
Qizing bo'lsa erga bere
Qizing bo'lsa erga bere
Qutul balosidan
Qutul balosidan