Gohida boshingga
Omad qo'narkan
Gohida qayg'ular
Serob kelarkan

Hatto qarindoshlar
O'girganda yuz

Yoningda qolgani
Onang bo'larkan

Alamlar sitamlar
O'tsa joningdan
Asar ham qolmasa
Go'zal oningdan

Qochayotgan mahal
Hamma yoningdan
,
Bolam deb kelgani
Onang bo'larhan

Onajon mehribon
Jonajon onajon
Onajon mehribon
Jonajon onajon