Baxt qushingni tutib qol
Ota onang borida
Baxt qushingni tutib qol
Ota onang borida

Do'stim bugun duo ol
Ota onang borida
Qo'y dunyo ishlarini
Ko'ngil xushliklarini
Asragin boshlarini
Ota onang borida

Qo'y dunyo ishlarini
Ko'ngil xushliklarini
Asragin boshlarini
Ota onang borida