Jonim deya jonimni ham
Olib ketdi
Armonlarga yuragimni
Otib ketdi
Har nafasda o'ylayapman
Jon onajon ko'zlar yoshga
To'lib to'lib qolib ketdi

Jonim deya jonimni ham
Olib ketdi
Armonlarga yuragimni
Otib ketdi

Har nafasda o'ylayapman
Jon onajon ko'zlar yoshga
To'lib to'lib qolib ketdi
Pora pora poralab
Yoqib ketding yuragimni
Pora pora poralab
Yoqib ketding yuragimni

Pora pora poralab
Yoqib ketding yuragimni
Pora pora poralab
Yoqib ketding yuragimni