To'ylarni hammadan ham
Oy qizlar xush ko'rarmish
Bitta qiz erga tegsa
Qirqta qiz tush ko'rarmish

To'ylarni hammadan ham
Oy qizlar xush ko'rarmish

Bitta qiz erga tegsa
Qirqta qiz tush ko'rarmish

To'yxonda kuy tinib
Tinganida olovlar
Qirq suluvni yig'latib
Ketar ekan yigitlar

To'yxonda kuy tinib
Tinganida olovlar

Qirq suluvni yig'latib
Ketar ekan yigitlar

To'ylarni hammadan ham
Oy qizlar xush ko'rarmish
Bitta qiz erga tegsa
Qirqta qiz tush ko'rarmish

To'ylarni hammadan ham
Oy qizlar xush ko'rarmish

Bitta qiz erga tegsa
Qirqta qiz tush ko'rarmish