Tutdek to'kilib ketdi deganlar
Taqdiriga ko'nib ketdi deganlar
Yomonam sinib ketdi deganlar
Sinovlarda singanim yo'q

Ko'ring o'sha o'shaman axir
Biroz qoqilib turyapman axir
Faqat o'tmishim salgina taxir
Sinovlarda singanim yo'q

Do'stlar dushmand taraf bo'ldi
Kulib ustimdan sayrab bo'ldi
Sotqinlik ham sharaf bo'ldi
Sinovlarda singanim yo'q

Do'stlar dushmand taraf bo'ldi
Kulib ustimdan sayrab bo'ldi
Sotqinlik ham sharaf bo'ldi
Sinovlarda singanim yo'q

Yo'q yo'q yo'q singanim yo'q
Sinovlarda singanim yo'q