Musofirda yurganlarga
Musfircha xat
O'n yil ishlab yurdik lekin
Topolmadik baxt
O'zga yerdaman qarab
Achinganlar bor bo'lsin
Barcha musofirlarga
Alloh madadkor bo'lsin

Yuzlashib sovuq bilan
Madorimiz tang holda
Odamlarga ko'rinardik
Bir ahvolda jang holda

Lek onda sonda do'stlar
Kam yozishni boshladi
Oqibatli do'stlarim
Oqibatni oshladi
Uy ro'zg'orim kamini
Yopolmasam kim bo'ldim
Ey Xudo najotingdan
Bir tirilib bir o'ldim