Mayli guli bo'lmasin
Mayli puli bo'lmasin
Bu dunyoda hech erkak
Xotin quli bo'lmasin

Jigar qondosdan bezib
O'zi sezmay yo sezib
Ota onani ezib
Xotin quli bo'lmasin
Topsin do'stning mardini
Do'stga aytib dardiniu
Yerga urib qadrini
Xotin quli bo'lmasin

Jondan sevar yori bo'lsin
Eri borning tiri bor
Asragin Parvardigor
Xotin quli bo'lmasin