Kunda kunda kunda kunda
Ko'rayin men seni kunda
Kuna kunda kunda kunda
Ko'rayin men seni kunda
Joningga men qurbon
Nozingga dil hayron

Bo'layin azizam
Dardinga darmon

Men seni yoningda
Bo'lsamu har on

Ko'zimni ochirma
Yuribdi armon
Kunda kunda kunda kunda
Ko'rayin men seni kunda
Kuna kunda kunda kunda
Ko'rayin men seni kunda