Ustozim jonim
Mani mehribonim

Ilm to'la konim
Shirin zabonim

Ustozim jonim
Mani mehribonim
Ilm to'la konim
Shirin zabonim

Gaplariga kirmaganimizada
Ish etsalar qimaganimizada

Jahllarini chiqarganimizada
Baqiradila biza bizaga

Bazilarida to'palon qilganimizda
Uy vazifasini qilmaganimizda
Remontga pul bermaganimizda
Baqiradila biza bizaga

Ustozim jonim
Mani mehribonim

Ilm to'la konim
Shirin zabonim

Ustozim jonim
Mani mehribonim
Ilm to'la konim
Shirin zabonim