Kayfu safolardan charchadim
Qoshi qarolardan charchadim
Tuxmat balolardan charchadim
Endi uyga qaytay otajon

Kayfu safolardan charchadim
Qoshi qarolardan charchadim
Tuxmat balolardan charchadim
Endi uyga qaytay otajon

Dardlarimni to'rt devor yutar
Muxlislar ham bir kun unutar
Erkalik ham shunchalik bo'lar
Endi uyga qaytay otajon

Hech kim sizday do'st emas ekan
Meni o'ylab qayg'urmas ekan
Ishi bo'lmas o'lganim bilan
Endi uyga qaytay otajon

Kayfu safolardan charchadim
Qoshi qarolardan charchadim
Tuxmat balolardan charchadim
Endi uyga qaytay otajon