Bemor bo'ldim uzoq yillar
Bedor bo'ldim uzoq yillar
Ko'z yosh tugab oxir
Ozod bo'ldim sendan
Yana oldim yengil nafas
Ochildi qora qafas
Hasta edi yuragim
Hozir esa oldingiday

Bemor bo'ldim uzoq yillar
Bedor bo'ldim uzoq yillar

Ko'z yosh tugab oxir
Ozod bo'ldim sendan

Yana oldim yengil nafas
Ochildi qora qafas
Hasta edi yuragim
Hozir esa oldingiday
To'la quvonchlarga
To'la orzularga
Ozod yolg'onlardan
Ozod armonlardan

To'la quvonchlarga
To'la orzularga

Ozod yolg'onlardan
Ozod armonlardan