Qizlar o'zi tengdoshlarin
Teng ko'rmaskan
Sinfdoshin sevganiga
Sir bermaskan
Tillo uzuk taqib olib
Barmog'iga
Bilmam nelar yuragiga
Tugib ketdi

Qizlar o'zi tengdoshlarin
Teng ko'rmaskan
Sinfdoshin sevganiga
Sir bermaskan

Tillo uzuk taqib olib
Barmog'iga
Bilmam nelar yuragiga
Tugib ketdi
Tegib ketdi sinfdosh qiz
Tegib ketdi
Egilmagan boshimizni
Egib ketdi