Odamlar bor
Quvonishdan jilaysan
Odamlar bor
Jurgen jera o'ylaysan