Quchog'imda o'ynabmisan tovlanib
Yondirasan vujudim olovlanib
Quchog'imda o'ynabmisan tovlanib
Yondirasan vujudim olovlanib

Lablaringni shirasin dotib
O'zimni topolmen qolaman tonib
Lablaringni shirasin dotib
O'zimni topolmen qolaman tonib
Qiliqlari ilondeyin quchog'imda
Bol bo'lar
Lablaring dim erib ketar og'zimda
Bol bo'lar

Qiliqlari ilondeyin quchog'imda
Bol bo'lar
Lablaring dim erib ketar og'zimda
Bol bo'lar