Uching qushlar Madinaga
Yo Muhammad deya deya

Salom elting Habibimga
Yo Muhammad deya deya

Yetmish qalbim yura yura
Aylanib shaydo bulbula