G'am anduhlar yo'q bo'lar ekan
Agar boshda otangiz bo'lsa
Yurgan yo'lingiz nur bo'lar ekan
Agar boshda otangiz bo'lsa
Yurgan yo'lingiz nur bo'lar ekan
Agar boshda otangiz bo'lsa

Kirib kelsa uylaringiz to'lgan
Farzandlariz erkalab suygan
Otam debon yugurib kelgan
Agar boshda otangiz bo'lsa

Otam debon yugurib kelgan
Agar boshda otangiz bo'lsa
Nigohida yuz ming ma'nosi
Nigohida o'tmish hayosi
Nigohida yuz ming ma'nosi
Nigohida o'tmish hayosi