Sen bilmaysan
Sen sezmaysan
Sen sevmaysan
Sevaman
O'tdi damlar
Ko'zda namlr
Yoqib shamlar
Sevaman

Sen bilmaysan
Sen sezmaysan
Sen sevmaysan
Sevaman
O'tdi damlar
Ko'zda namlr
Yoqib shamlar
Sevaman

Kel quchoqla
Qalbni dog'la
Tortib ohlar
Sevaman
Sen beg'ubor
Sen dilozor
Aytay takror
Sevaman

Kel quchoqla
Qalbni dog'la
Tortib ohlar
Sevaman
Sen beg'ubor
Sen dilozor
Aytay takror
Sevaman

Sen bilmaysan
Sen sezmaysan
Sen sevmaysan
Sevaman
O'tdi damlar
Ko'zda namlr
Yoqib shamlar
Sevaman