Musichaga don kerak
Inson uchun non kerak
Bari tirik jon uchun
Dunyo degan kon kerak
Musichaga don kerak
Inson uchun non kerak
Bari tirik jon uchun
Dunyo degan kon kerak

Bir go'zalga sevgimas
Dur-durlar gavharlar kerak
Gavhari yo'q ersa yorning
Davlatu zardor kerak
Chin muhabbat zori bo'ldim
Dilrabolar ishqiga
Yor mehri birla xushbo'y
Toza gullardan kerak